TIF Huset

TIF-Huset

Vårt klubbhus går att hyra för olika aktiviteter. 

Uthyrning av TIF-huset till medlemmar

Hyra vid sammanträde/möte                                                200 kr/gång

Hyra ovanvåningen                                                               500 kr/dygn

Hyra hela huset                                                                     800 kr/dygn

Vid hyra av TIF-huset utgår en depositionsavgift på 500 kr.

Uthyrare: Kerstin Nilsson 0768-510497

kerstin.kalle41@gmail.com

Hyresavtal: Öppna Hyresesavtal

Bokade tider i Kalendern